Beste kwissers,
Zoals is aangekondigd in het Hanzebladje van
juni 2022 heeft het team De Steenuilen het
stokje overgenomen van Lard en Ger.
Het gehele team heeft er enorm veel zin in om
de Maasbommelse Superkwis te organiseren
en zijn daarom dan ook recentelijk van start
gegaan.
Vanwege corona heeft de jubileum kwis van
2021 afgelopen maart 2022 plaatsgevonden.
Om verdere verwarring te voorkomen zal de
kwis welke op 24 maart 2023 gehouden gaat
worden bekend staan als de Kwis 2023.

Hoe alles deze keer in zijn werk gaat zal
spoedig gecommuniceerd worden. Zet maar
vast in de agenda:
Maasbommelse Superkwis 2023
op 24 maart 2023

Wij hopen dat veel teams zich zullen gaan
aanmelden.
Marloes Jansen en Gerard Klop
Namens De Steenuilen